Val till kommunfullmäktige i Oskarshamn - Ålder och kön - Humlekärrshult

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Humlekärrshult 1025 22,5% 35,2% 21,5% 20,8% 7,1% 51,8% 48,2% 2,5%  
Summa 1025 22,5% 35,2% 21,5% 20,8% 7,1% 51,8% 48,2% 2,5%

http://www.val.se