Val till kommunfullmäktige i Oskarshamn - Ålder och kön - Svalliden

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Svalliden 989 19,0% 33,8% 23,5% 23,8% 7,7% 50,7% 49,3% 2,1%  
Summa 989 19,0% 33,8% 23,5% 23,8% 7,7% 50,7% 49,3% 2,1%

http://www.val.se