Val till kommunfullmäktige i Oskarshamn - Ålder och kön - Södertorn

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Södertorn 1097 18,5% 29,7% 23,1% 28,7% 5,3% 50,7% 49,3% 3,2%  
Summa 1097 18,5% 29,7% 23,1% 28,7% 5,3% 50,7% 49,3% 3,2%

http://www.val.se