Val till kommunfullmäktige i Oskarshamn - Ålder och kön - Centrum

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Centrum 1432 29,9% 20,6% 14,2% 35,3% 7,0% 47,3% 52,7% 4,2%  
Summa 1432 29,9% 20,6% 14,2% 35,3% 7,0% 47,3% 52,7% 4,2%

http://www.val.se