Val till kommunfullmäktige i Oskarshamn - Ålder och kön - Figeholm

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Figeholm 758 7,7% 24,1% 26,9% 41,3% 2,6% 50,7% 49,3% 4,4%  
Summa 758 7,7% 24,1% 26,9% 41,3% 2,6% 50,7% 49,3% 4,4%

http://www.val.se