Val till kommunfullmäktige i Alingsås - Ålder och kön - Centrum N 1

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Centrum N 1 1544 23,9% 24,5% 18,3% 33,3% 4,8% 45,5% 54,5% 3,1%  
Summa 1544 23,9% 24,5% 18,3% 33,3% 4,8% 45,5% 54,5% 3,1%

http://www.val.se