Val till kommunfullmäktige i Alingsås - Ålder och kön - Långared 17

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Långared 17 980 15,5% 30,8% 25,7% 28,0% 5,5% 53,5% 46,5% 3,4%  
Summa 980 15,5% 30,8% 25,7% 28,0% 5,5% 53,5% 46,5% 3,4%

http://www.val.se