Val till kommunfullmäktige i Alingsås - Ålder och kön - Hemsjö/V Bodarne 19

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hemsjö/V Bodarne 19 1164 16,7% 38,4% 24,7% 20,2% 8,6% 50,9% 49,1% 2,7%  
Summa 1164 16,7% 38,4% 24,7% 20,2% 8,6% 50,9% 49,1% 2,7%

http://www.val.se