Val till kommunfullmäktige i Alingsås - Ålder och kön - Sollebrunn 25

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Sollebrunn 25 1033 17,0% 26,4% 21,4% 35,1% 7,2% 46,2% 53,8% 3,1%  
Summa 1033 17,0% 26,4% 21,4% 35,1% 7,2% 46,2% 53,8% 3,1%

http://www.val.se