Val till kommunfullmäktige i Alingsås - Ålder och kön - Sörhaga 3

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Sörhaga 3 1457 17,1% 24,2% 24,6% 34,0% 5,4% 46,0% 54,0% 3,0%  
Summa 1457 17,1% 24,2% 24,6% 34,0% 5,4% 46,0% 54,0% 3,0%

http://www.val.se