Val till kommunfullmäktige i Alingsås - Ålder och kön - Simmenäs/Anten/Kvarnabo 16

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Simmenäs/Anten/Kvarnabo 16 803 13,4% 33,3% 30,6% 22,7% 5,2% 52,3% 47,7% 2,7%  
Summa 803 13,4% 33,3% 30,6% 22,7% 5,2% 52,3% 47,7% 2,7%

http://www.val.se