Val till kommunfullmäktige i Alingsås - Ålder och kön - Nolby Ö/Rödene 13

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Nolby Ö/Rödene 13 1135 15,9% 28,8% 24,4% 30,9% 6,9% 47,8% 52,2% 2,3%  
Summa 1135 15,9% 28,8% 24,4% 30,9% 6,9% 47,8% 52,2% 2,3%

http://www.val.se