Val till kommunfullmäktige i Alingsås - Ålder och kön - Stadsskogen/Lövekulle 2

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Stadsskogen/Lövekulle 2 936 16,6% 39,6% 22,1% 21,7% 3,7% 48,9% 51,1% 3,3%  
Summa 936 16,6% 39,6% 22,1% 21,7% 3,7% 48,9% 51,1% 3,3%

http://www.val.se