Val till kommunfullmäktige i Alingsås - Ålder och kön - Tegelbruket/Saxebäcken 24

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Tegelbruket/Saxebäcken 24 957 12,6% 28,7% 22,4% 36,3% 5,3% 50,1% 49,9% 2,0%  
Summa 957 12,6% 28,7% 22,4% 36,3% 5,3% 50,1% 49,9% 2,0%

http://www.val.se