Val till kommunfullmäktige i Alingsås - Ålder och kön - Magra 15

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Magra 15 516 14,7% 30,6% 28,9% 25,8% 5,0% 53,3% 46,7% 2,7%  
Summa 516 14,7% 30,6% 28,9% 25,8% 5,0% 53,3% 46,7% 2,7%

http://www.val.se