Till sidans innehåll | Välj annat område |

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Östersund - Ålder och kön - Frösö 1 och 2

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Frösö 1 och 2 1916 25,4% 30,0% 21,6% 23,0% 6,5% 48,1% 51,9% 2,1%  
Summa 1916 25,4% 30,0% 21,6% 23,0% 6,5% 48,1% 51,9% 2,1%

http://www.val.se