Till sidans innehåll | Välj annat område |

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Östersund - Ålder och kön - Häggenås

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Häggenås 879 13,7% 35,7% 27,3% 23,3% 6,1% 56,2% 43,8% 2,2%  
Summa 879 13,7% 35,7% 27,3% 23,3% 6,1% 56,2% 43,8% 2,2%

http://www.val.se