Till sidans innehåll | Välj annat område |

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Östersund - Ålder och kön - Torvalla övre

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Torvalla övre 1972 28,0% 33,5% 24,3% 14,2% 10,1% 48,1% 51,9% 5,5%  
Summa 1972 28,0% 33,5% 24,3% 14,2% 10,1% 48,1% 51,9% 5,5%

http://www.val.se