Till sidans innehåll | Välj annat område |

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Östersund - Ålder och kön - Frösö 4

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Frösö 4 1257 18,4% 30,2% 22,1% 29,3% 6,8% 48,3% 51,7% 1,5%  
Summa 1257 18,4% 30,2% 22,1% 29,3% 6,8% 48,3% 51,7% 1,5%

http://www.val.se