Till sidans innehåll | Välj annat område |

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Östersund - Ålder och kön - Lit 2

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Lit 2 1555 15,1% 34,6% 29,6% 20,7% 7,3% 52,9% 47,1% 1,5%  
Summa 1555 15,1% 34,6% 29,6% 20,7% 7,3% 52,9% 47,1% 1,5%

http://www.val.se