Till sidans innehåll | Välj annat område |

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Östersund - Ålder och kön - Ångsta-Rossbol-Tand-Näs

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Ångsta-Rossbol-Tand-Näs 1599 17,1% 32,8% 29,0% 21,1% 7,3% 53,8% 46,2% 2,1%  
Summa 1599 17,1% 32,8% 29,0% 21,1% 7,3% 53,8% 46,2% 2,1%

http://www.val.se