Till sidans innehåll | Välj annat område |

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Östersund - Ålder och kön - Frösö 3

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Frösö 3 1096 21,9% 32,5% 21,1% 24,5% 7,6% 46,6% 53,4% 1,6%  
Summa 1096 21,9% 32,5% 21,1% 24,5% 7,6% 46,6% 53,4% 1,6%

http://www.val.se