Till sidans innehåll | Välj annat område |

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Östersund - Ålder och kön - Frösö 7

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Frösö 7 1458 17,2% 31,1% 27,6% 24,0% 6,9% 47,1% 52,9% 2,7%  
Summa 1458 17,2% 31,1% 27,6% 24,0% 6,9% 47,1% 52,9% 2,7%

http://www.val.se