Till sidans innehåll | Välj annat område |

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Östersund - Ålder och kön - Frösö 5

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Frösö 5 1473 20,2% 37,0% 22,9% 20,0% 7,5% 46,8% 53,2% 2,4%  
Summa 1473 20,2% 37,0% 22,9% 20,0% 7,5% 46,8% 53,2% 2,4%

http://www.val.se