Till sidans innehåll | Välj annat område |

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Östersund - Ålder och kön - Torvalla-Ope

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Torvalla-Ope 1740 22,1% 39,3% 23,2% 15,4% 9,9% 50,4% 49,6% 3,6%  
Summa 1740 22,1% 39,3% 23,2% 15,4% 9,9% 50,4% 49,6% 3,6%

http://www.val.se