Till sidans innehåll | Välj annat område |

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Östersund - Ålder och kön - Torvalla nedre

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Torvalla nedre 1801 20,4% 36,1% 28,6% 14,9% 8,0% 47,8% 52,2% 2,8%  
Summa 1801 20,4% 36,1% 28,6% 14,9% 8,0% 47,8% 52,2% 2,8%

http://www.val.se