Till sidans innehåll | Välj annat område |

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Östersund - Ålder och kön - Marieby-Böle-Sunne

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Marieby-Böle-Sunne 2078 15,2% 39,1% 26,3% 19,4% 6,9% 50,5% 49,5% 1,3%  
Summa 2078 15,2% 39,1% 26,3% 19,4% 6,9% 50,5% 49,5% 1,3%

http://www.val.se