Val till kommunfullmäktige i Uppsala - Ålder och kön - 95 Studentvägen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
95 Studentvägen 1080 86,4% 10,2% 1,7% 1,8% 9,8% 54,6% 45,4% 10,0%  
Summa 1080 86,4% 10,2% 1,7% 1,8% 9,8% 54,6% 45,4% 10,0%

http://www.val.se