Val till kommunfullmäktige i Uppsala - Ålder och kön - 403 Balingsta-Ramsta-Hagby

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
403 Balingsta-Ramsta-Hagby 1131 17,2% 40,0% 24,4% 18,4% 7,5% 51,6% 48,4% 3,4%  
Summa 1131 17,2% 40,0% 24,4% 18,4% 7,5% 51,6% 48,4% 3,4%

http://www.val.se