Val till kommunfullmäktige i Uppsala - Ålder och kön - 184 Sernanders väg östra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
184 Sernanders väg östra 870 67,7% 22,9% 5,9% 3,6% 18,2% 48,5% 51,5% 13,7%  
Summa 870 67,7% 22,9% 5,9% 3,6% 18,2% 48,5% 51,5% 13,7%

http://www.val.se