Val till kommunfullmäktige i Uppsala - Ålder och kön - 266 Sydvästra Valsätra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
266 Sydvästra Valsätra 1141 31,0% 38,7% 18,1% 12,2% 8,0% 53,3% 46,7% 28,2%  
Summa 1141 31,0% 38,7% 18,1% 12,2% 8,0% 53,3% 46,7% 28,2%

http://www.val.se