Val till kommunfullmäktige i Uppsala - Ålder och kön - 275 Norra Sunnersta

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
275 Norra Sunnersta 977 30,0% 33,3% 19,1% 17,6% 10,5% 49,0% 51,0% 12,5%  
Summa 977 30,0% 33,3% 19,1% 17,6% 10,5% 49,0% 51,0% 12,5%

http://www.val.se