Val till kommunfullmäktige i Uppsala - Ålder och kön - 405 Vängebygden

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
405 Vängebygden 837 16,7% 41,0% 22,6% 19,7% 7,6% 50,8% 49,2% 3,1%  
Summa 837 16,7% 41,0% 22,6% 19,7% 7,6% 50,8% 49,2% 3,1%

http://www.val.se