Val till kommunfullmäktige i Uppsala - Ålder och kön - 105 Östra Stenhagen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
105 Östra Stenhagen 949 26,8% 29,6% 28,5% 15,2% 10,4% 46,0% 54,0% 8,1%  
Summa 949 26,8% 29,6% 28,5% 15,2% 10,4% 46,0% 54,0% 8,1%

http://www.val.se