Val till kommunfullmäktige i Uppsala - Ålder och kön - 196 Västra Norby

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
196 Västra Norby 1080 16,2% 30,8% 27,4% 25,6% 8,1% 46,7% 53,3% 5,0%  
Summa 1080 16,2% 30,8% 27,4% 25,6% 8,1% 46,7% 53,3% 5,0%

http://www.val.se