Val till kommunfullmäktige i Uppsala - Ålder och kön - 407 Järlåsa

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
407 Järlåsa 950 16,5% 32,7% 27,4% 23,4% 6,2% 52,1% 47,9% 5,1%  
Summa 950 16,5% 32,7% 27,4% 23,4% 6,2% 52,1% 47,9% 5,1%

http://www.val.se