Val till kommunfullmäktige i Uppsala - Ålder och kön - 404 Vänge tätort

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
404 Vänge tätort 948 16,1% 39,1% 21,5% 23,2% 6,2% 48,2% 51,8% 3,6%  
Summa 948 16,1% 39,1% 21,5% 23,2% 6,2% 48,2% 51,8% 3,6%

http://www.val.se