Val till kommunfullmäktige i Uppsala - Ålder och kön - 181 Ekeby

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
181 Ekeby 1093 24,9% 33,8% 24,2% 17,1% 7,0% 47,4% 52,6% 7,0%  
Summa 1093 24,9% 33,8% 24,2% 17,1% 7,0% 47,4% 52,6% 7,0%

http://www.val.se