Val till riksdagen - Ålder och kön - 6 Strömslund

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
6 Strömslund 1786 15,6% 39,6% 23,2% 21,6% 7,3% 50,8% 49,2%   5,4%
Summa 1786 15,6% 39,6% 23,2% 21,6% 7,3% 50,8% 49,2% 5,4%

http://www.val.se