Val till riksdagen - Ålder och kön - 1 Dannebacken

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
1 Dannebacken 1446 22,7% 34,2% 21,2% 21,9% 6,6% 51,6% 48,4%   1,6%
Summa 1446 22,7% 34,2% 21,2% 21,9% 6,6% 51,6% 48,4% 1,6%

http://www.val.se