Val till riksdagen - Ålder och kön - 13 Centrum Ö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
13 Centrum Ö 1323 28,4% 21,6% 19,3% 30,7% 5,2% 46,7% 53,3%   2,5%
Summa 1323 28,4% 21,6% 19,3% 30,7% 5,2% 46,7% 53,3% 2,5%

http://www.val.se