Val till riksdagen - Ålder och kön - 8 Björndalen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
8 Björndalen 1146 17,3% 34,6% 35,0% 13,2% 9,0% 49,6% 50,4%   2,0%
Summa 1146 17,3% 34,6% 35,0% 13,2% 9,0% 49,6% 50,4% 2,0%

http://www.val.se