Val till riksdagen - Ålder och kön - 3 Stavre Ö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
3 Stavre Ö 1359 18,6% 36,8% 23,8% 20,8% 9,2% 49,8% 50,2%   0,9%
Summa 1359 18,6% 36,8% 23,8% 20,8% 9,2% 49,8% 50,2% 0,9%

http://www.val.se