Val till riksdagen - Ålder och kön - 2 Hjulkvarn

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
2 Hjulkvarn 1202 21,2% 36,8% 22,0% 20,0% 7,3% 51,2% 48,8%   1,4%
Summa 1202 21,2% 36,8% 22,0% 20,0% 7,3% 51,2% 48,8% 1,4%

http://www.val.se