Val till riksdagen - Ålder och kön - 4 Stavre V

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
4 Stavre V 1345 30,3% 34,3% 16,5% 18,9% 8,3% 49,5% 50,5%   2,0%
Summa 1345 30,3% 34,3% 16,5% 18,9% 8,3% 49,5% 50,5% 2,0%

http://www.val.se