Val till riksdagen - Ålder och kön - 11 Centrum S

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
11 Centrum S 1746 30,0% 21,9% 20,3% 27,8% 6,1% 48,1% 51,9%   2,3%
Summa 1746 30,0% 21,9% 20,3% 27,8% 6,1% 48,1% 51,9% 2,3%

http://www.val.se