Val till riksdagen - Ålder och kön - 14 Hjortmossen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
14 Hjortmossen 978 28,5% 22,9% 20,7% 27,9% 6,1% 50,6% 49,4%   1,7%
Summa 978 28,5% 22,9% 20,7% 27,9% 6,1% 50,6% 49,4% 1,7%

http://www.val.se