Val till riksdagen - Ålder och kön - 5 Sandhem

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
5 Sandhem 1543 12,9% 32,8% 21,8% 32,5% 6,5% 48,3% 51,7%   1,4%
Summa 1543 12,9% 32,8% 21,8% 32,5% 6,5% 48,3% 51,7% 1,4%

http://www.val.se