Val till riksdagen - Ålder och kön - 9 Centrum N

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
9 Centrum N 1362 21,3% 17,1% 16,4% 45,2% 3,6% 45,4% 54,6%   1,2%
Summa 1362 21,3% 17,1% 16,4% 45,2% 3,6% 45,4% 54,6% 1,2%

http://www.val.se