2018-09-21 09:06:23

Val till landstingsfullmäktige i Västernorrlands län - Röster - kommunvalkrets Sundsvalls Första

18,03%
5,98%
6,23%
5,79%
38,74%
8,48%
3,30%
10,21%
0,43%
2,49%
0,31%
M C L KD S V MP SD FI SJVP ÖVR
Valdeltagande
2018: 84,26%
+2,10
2014: 82,16%

Röstfördelning - kommunvalkrets Sundsvalls Första

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 5768 18,03% -497 -2,22 6265 20,25%
C Centerpartiet 1914 5,98% +881 +2,64 1033 3,34%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 1993 6,23% -62 -0,41 2055 6,64%
KD Kristdemokraterna 1853 5,79% +735 +2,18 1118 3,61%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 12393 38,74% -1281 -5,45 13674 44,19%
V Vänsterpartiet 2713 8,48% +402 +1,01 2311 7,47%
MP Miljöpartiet de gröna 1055 3,30% -645 -2,20 1700 5,49%
SD Sverigedemokraterna 3267 10,21% +698 +1,91 2569 8,30%
FI Feministiskt initiativ 136 0,43% +55 +0,16 81 0,26%
SJVP Sjukvårdspartiet - Västernorrland 796 2,49% +796 +2,49    
ÖVR Övriga anmälda partier 100 0,31% -36 -0,13 136 0,44%
  Giltiga röster 31988 100,00% +1046   30942 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier 37 0,11% +37 +0,11    
BLANK Ogiltiga röster - blanka 475 1,46% +20 +0,01 455 1,45%
OG Ogiltiga röster - övriga 15 0,05% -5 -0,02 20 0,06%
VDT Valdeltagande 32515 84,26% +1098 +2,10 31417 82,16%
  Antal röstberättigade 38590   +349   38241  

Röstfördelning per valdistrikt - kommunvalkrets Sundsvalls Första

Område M C L KD S V MP SD FI SJVP ÖVR OGEJ BLANK OG VDT
15,90% 4,84% 3,92% 5,53% 45,74% 6,45% 1,50% 12,10% 0,12% 3,69% 0,23%   1,36% 0,23% 84,89%
15,26% 3,71% 5,05% 4,19% 47,48% 9,06% 2,31% 10,52% 0,18% 1,88% 0,36%   1,02% 0,06% 85,90%
23,74% 7,73% 8,79% 9,55% 31,53% 5,72% 3,58% 6,66% 0,13% 2,51% 0,06%   1,12%   90,76%
6,61% 3,11% 2,53% 3,30% 46,65% 9,14% 2,72% 22,55% 0,87% 2,43% 0,10% 0,29% 0,96%   71,08%
20,01% 5,30% 8,39% 6,19% 40,92% 6,19% 3,92% 6,88% 0,28% 1,79% 0,14%   0,95%   84,86%
19,14% 8,10% 5,81% 6,74% 38,14% 7,53% 3,30% 7,81% 0,14% 3,08% 0,22% 0,07% 1,27%   84,17%
10,09% 3,19% 3,50% 2,68% 53,24% 9,68% 2,78% 10,71% 0,41% 3,60% 0,10% 0,10% 1,42% 0,20% 71,34%
12,67% 4,16% 4,65% 7,82% 39,90% 6,73% 3,17% 15,64% 0,40% 4,65% 0,20% 0,10% 1,27%   81,85%
14,88% 5,71% 3,46% 5,94% 41,85% 9,62% 1,95% 13,37% 0,23% 2,63% 0,38% 0,07% 1,84%   81,01%
10,11% 4,15% 4,23% 4,23% 46,47% 8,86% 2,51% 15,91% 0,24% 2,66% 0,63% 0,23% 1,62%   76,92%
8,42% 4,80% 3,54% 3,20% 51,56% 9,94% 2,27% 12,97% 0,34% 2,44% 0,51% 0,41% 1,41%   72,88%
6,31% 2,87% 2,98% 3,67% 54,59% 13,07% 2,41% 11,35% 0,46% 1,83% 0,46% 0,11% 0,68% 0,11% 68,54%
25,45% 6,01% 8,20% 8,35% 34,50% 5,62% 3,43% 6,79% 0,16% 1,25% 0,23% 0,08% 1,31% 0,08% 84,25%
24,12% 5,90% 7,57% 8,19% 33,89% 6,16% 3,43% 8,01% 0,09% 2,20% 0,44% 0,17% 1,21% 0,09% 83,85%
15,28% 6,30% 7,96% 4,35% 36,20% 12,41% 4,91% 9,17% 0,83% 2,50% 0,09%   1,64% 0,09% 81,17%
23,68% 8,85% 7,83% 6,58% 32,66% 6,52% 4,55% 6,88% 0,24% 2,15% 0,06%   1,76% 0,06% 89,96%
13,12% 4,12% 5,06% 4,80% 40,74% 11,32% 3,00% 13,55% 0,60% 3,17% 0,51%   1,68% 0,08% 80,69%
17,34% 5,87% 6,23% 4,74% 42,11% 8,63% 2,41% 9,70% 0,42% 2,41% 0,14% 0,07% 1,39% 0,07% 85,98%
24,88% 7,78% 7,44% 6,25% 28,42% 8,90% 3,13% 10,01% 0,90% 1,88% 0,42% 0,34% 1,57%   81,23%
24,49% 6,87% 8,03% 7,01% 32,93% 7,07% 2,52% 8,64% 0,41% 1,90% 0,14%   2,07%   79,29%
23,54% 7,28% 7,46% 5,84% 31,63% 8,98% 4,31% 7,10% 0,63% 2,88% 0,36% 0,27% 0,89%   85,50%
21,59% 6,88% 6,68% 5,13% 33,06% 10,39% 4,05% 9,11% 0,47% 2,29% 0,34% 0,13% 1,66%   83,74%
24,09% 8,10% 8,20% 6,28% 30,16% 7,59% 4,96% 6,78% 0,40% 3,14% 0,30%   2,08%   78,58%
17,91% 7,77% 7,34% 6,04% 32,36% 9,60% 3,45% 10,68% 0,54% 3,56% 0,76%   0,96% 0,21% 83,75%
19,09% 6,21% 6,99% 5,50% 34,56% 9,27% 3,93% 10,53% 1,02% 2,51% 0,39% 0,31% 1,77%   87,01%
17,54% 6,97% 6,32% 6,10% 37,15% 9,37% 5,34% 8,06% 0,98% 1,20% 0,98% 0,32% 3,05% 0,11%  
Sundsvalls Första 18,03% 5,98% 6,23% 5,79% 38,74% 8,48% 3,30% 10,21% 0,43% 2,49% 0,31% 0,11% 1,46% 0,05% 84,26%

Röstfördelning övriga partier - kommunvalkrets Sundsvalls Första

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
MED Medborgerlig Samling 64 0,20% +64 +0,20    
LPo Landsbygdspartiet Oberoende 1   +1      
NORRP Norrlandspartiet 1   +1      
RS Rättvisepartiet Socialisterna     -40 -0,13 40 0,13%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018 34 0,11% -62 -0,20 96 0,31%
  Totalt övriga partier 100 0,31% -36 -0,13 136 0,44%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - kommunvalkrets Sundsvalls Första

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2018

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se